top of page
Zoeken

Fase Een van legaal cannabis experiment in Nederland

Fase Een van legaal cannabis experiment in Nederland start op 15 december 2023 in Breda en Tilburg


Op 15 september 2023 kondigde de Nederlandse regering het begin aan van de voorbereidende fase van het gesloten cannabiswinkelketen experiment, dat op 15 december 2023 van start gaat. Het laatste schema geeft aan dat tegen het vierde kwartaal van 2023 twee legale telers klaar zouden moeten zijn om cannabiswinkels te bevoorraden, wat een voldoende basis biedt om de voorbereidende fase in Breda en Tilburg te starten. Tijdens deze fase mogen deelnemende cannabiswinkels in deze gemeenten zowel legaal geteelde als gedoogde producten aanbieden. Vervolgens wordt verwacht dat de volgende twee telers in februari 2024 zullen beginnen met het leveren aan cannabiswinkels in Breda en Tilburg.


Inhoud:

Het initiatief voor de voorbereidende fase werd geïntroduceerd door de burgemeesters van Breda en Tilburg en omarmd als een kans door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid om het experiment rond een gelegaliseerde productie- en verkoopketen op kleine schaal te starten. Dit stelt hen in staat ervaring op te doen met het gesloten systeem en alle bijbehorende processen. De ontwikkelingen tijdens deze fase zullen nauwlettend worden gevolgd en als de openbare orde of veiligheid ernstig in het gedrang komt, zal de voorbereidende fase voortijdig worden beëindigd. Inzichten zullen worden gedeeld met alle deelnemende gemeenten en gebruikt om processen en systemen te verbeteren voor een soepele overgangsfase.


Start van Overgangsfase:

Het doel is dat de voorbereidende fase maximaal zes maanden duurt, gevolgd door een overgangsfase. Er wordt verwacht dat alle deelnemende gemeenten op zijn vroegst aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 kunnen beginnen met de overgangsfase. Tijdens deze overgangsfase mogen cannabiswinkels in deelnemende gemeenten gereguleerde producten naast gedoogde producten aanbieden. Vanwege de onzekerheid rond de planning van de telers is het moeilijk om op dit moment duidelijkheid te verschaffen over de daadwerkelijke start van de overgangsfase. Ministers Kuipers en Yeşilgöz-Zegerius zullen de Tweede Kamer op een later tijdstip informeren. Zes weken na de start van de overgangsfase zal de daadwerkelijke experimentele fase beginnen. Deelnemende cannabiswinkeliers mogen vanaf dat moment alleen gereguleerde cannabis verkopen.


Deelname van Amsterdamse Wijk:

Eerder werd de mogelijkheid besproken van een elfde gemeente die deelneemt aan het experiment. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft het Oost-district hiervoor genomineerd. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid onderzoeken deze nominatie en voeren gesprekken om deze verder te verkennen. Om de deelname van de elfde stad mogelijk te maken, moeten er wijzigingen worden aangebracht in de Wet en het Besluit Gesloten Coffeeshopketen Experiment. Het voorstel hiervoor ligt momenteel ter overweging voor bij de Tweede Kamer.


Conclusie:

De beslissing van de Nederlandse regering om de voorbereidende fase van het cannabisexperiment op 15 december 2023 te starten, markeert een belangrijke stap in de reis van het land naar een gereguleerde cannabisproductie- en verkoopketen. De gefaseerde aanpak, met strikte monitoring, weerspiegelt de toewijding van de regering om een soepele overgang naar het experiment te waarborgen. Bovendien toont de mogelijke opname van een elfde gemeente het evoluerende landschap van cannabisregulering in Nederland aan, met verdere updates die in de komende maanden worden verwacht.194 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page